Finansowanie

11BULLETS – innowacyjny trenażer strzelecki

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek systemu strzeleckiego VR stosowanego w szczególności do symulacji strzeleckich celem treningu w służbach mundurowych, na potrzeby cywilnego strzelectwa dynamicznego oraz realizacji turniejów strzelectwa e-sportowego w wirtualnej rzeczywistości. Trenażer strzelecki stanowi zestaw elementów umożliwiający odbywanie ćwiczeń strzeleckich w urealnionym środowisku symulacyjnym wykorzystującym technologię wirtualnej rzeczywistości (VR), dedykowaną, elektroniczną replikę broni długiej i krótkiej oraz kamizelką sensoryczną dającą poczucie postrzału. Rozwiązanie zostało stworzone aby podwyższyć jakość i standardy bezpieczeństwa oraz obniżyć koszty procesów szkoleniowych służb mundurowych, strzelnic sportowych, szkół i uniwersytetów mundurowych. Projektowane rozwiązanie nie wymaga specjalnie wyposażonej przestrzeni szkoleniowej oraz ma charakter mobilny. Technologia jest objęta zgłoszeniami patentowymi, wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych. ZGŁOSZENIE nr: P.432738: Broń e-strzelecka do VR ZGŁOSZENIE nr: P.432736: Zestaw strzelecki VR Technologia jest w własnością Wnioskodawcy. W ramach projektu nastąpi – stworzenie zaplecza technicznego – opracowanie i uruchomienie wersji sprzętowej systemu trenażera strzeleckiego – opracowanie i uruchomienie wersji programowej systemu trenażera strzeleckiego – opracowanie i wdrożenie materiałów reklamowo-promocyjnych – wdrożeni trenażera na rynek krajowy i zagraniczny. Projekt będzie realizowany przez zespół pomysłodawcy, oraz z wykorzystaniem zewnętrznych zasobów w postaci specjalistycznych przedsiębiorstw informatycznych oraz narzędzi dostępnych na rynku – związanych głównie z działalnością marketingową. Projekt będzie realizowany w Lublinie. Ze względu na globalność trenażera, oddziaływanie ma charakter ogólnoświatowy. W wersji podstawowej rozwiązanie w języku polskim i angielskim.

 

 

Wartość projektu

1 383 885,80 zł

Dofinansowanie z UE

999 481,00 zł