Abandoned building

AUTORZY

Opis

Rozpoznanie obiektów stanowi niezbędny element w procesie planowania i przygotowania działań specjalnych. Im dokładniej rozpoznamy dany budynek, lub miejsce, tym skuteczniej i bezpieczniej zrealizujemy postawione zadanie.

Bywają jednak sytuacje, że przystępując do realizacji zadania, funkcjonariusz jednostki specjalnej ma ograniczoną możliwość zapoznania się z układem pomieszczeń. Budynek ulegał przebudowie, czy zmianom konstrukcyjnym i jego plany nie są dostępne. Taki budynek stanowi dodatkowe ryzyko w kontekście planowania działań specjalnych. Nieznajomość pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, stanu technicznego to dodatkowe zagrożenia, które należy uwzględnić podczas realizacji takiego zadania.

Działanie w takim miejscu wymaga od operatora szczególnej uwagi, która musi skupiać nie tylko na lokalizacji i identyfikacji celów, ale dbać również o bezpieczeństwo własne i zespołu biorąc pod uwagę zagrożenia związane z nieznajomością otoczenia.

W kontekście działań specjalnych jest to opuszczony budynek wielko-kubaturowy dwukondygnacyjny, z dużą ilością okien i drzwi. Długie ciągi komunikacyjne stanowią istotne wyzwanie dla zespołu, który będzie musiał ubezpieczać się na wielu kierunkach jednocześnie. Duża kubatura budynku wymagać będzie wysokiej dynamiki działania, której celem będzie zdominowanie osób stanowiących zagrożenie.

Organize an event or become a partner

Do you see this kind of entertainment at your event? Do you think your employees had fun doing it? Are you looking for opportunities to attract more people to a fair, convention or event organized by you? Or maybe you have a vacant place or are you looking for new business opportunities? We have an interesting option for you. Contact us!