Metro

AUTORZY

Opis

Stacja metra, ze względu na bardzo duży ruch osobowy oraz dużą ilość ciągów komunikacyjnych stanowi wymagający teren do prowadzenia działaj specjalnych. Obecność dużej ilość osób postronnych stanowi istotną trudność w kontekście bezpiecznego przeprowadzania takich działań. Należy założyć, że takie osoby mogą się stać zakładnikami lub przypadkowymi ofiarami podczas wymiany ognia.

Należ wciąć pod uwagę, że działanie w środowisku pozbawionym światła dziennego stanowi dodatkowe ryzyko w sytuacji odcięcia zasilania i wymagać może użycia dodatkowych środków technicznych takich jak noktowizja lub wymagać będzie działania w mocno ograniczonej widoczności, no z użyciem latarek.

Użycie środków pozoracji takich jak granaty hukowe lub dymne wymagać będzie od operatorów szczególnej rozwagi przewidywania skutków ich działań w obszarze pozbawionym otworów okiennych i uniemożliwiającym rozejścia się fali uderzeniowej.

Działanie zespoły w takim środowisku wymagać będzie dużej precyzji i bieżącej analizy ryzyka celem zminimalizowania szkód wśród osób postronnych.

Organize an event or become a partner

Do you see this kind of entertainment at your event? Do you think your employees had fun doing it? Are you looking for opportunities to attract more people to a fair, convention or event organized by you? Or maybe you have a vacant place or are you looking for new business opportunities? We have an interesting option for you. Contact us!