School

AUTORZY

Opis

Szkolna sala gimnastyczna może być miejscem zaistnienia sytuacji kryzysowej, a co za tym idzie prowadzenia działań specjalnych. Taki obiekt bywa częstym miejscem atak aktywnego strzelca (active shooter), czyli osoby, która atakuje z zamiarem zabicia jak największej ilości osób, bez zgłaszania jakichkolwiek żądań. W takim przypadku działania specjalne będą ukierunkowane na jak najszybszą jego eliminację i jednocześnie z jak najmniejszą ilością strat wśród osób postronnych.

Działanie w takim środowisku jest szczególnie trudne z uwagi na obecność dużej ilości osób postronnych, w szczególności dzieci i młodzieży, które pod wpływam paniki będą zachowywać się irracjonalnie, często nie reagując na polecenia służb.

Dodatkowo, wysoka dynamika działań aktywnego strzelca wymaga podobnego poziomu determinacji i aktywności jednostki specjalnej. Tak wysoki poziom intensywności działań może powodować ryzyko pojawiania się ofiar wśród osób postronnych. Ta lokacja wymagać będzie umiejętności szybkiej i trafnej identyfikacji celu oraz skutecznej jego eliminacji.

Organize an event or become a partner

Do you see this kind of entertainment at your event? Do you think your employees had fun doing it? Are you looking for opportunities to attract more people to a fair, convention or event organized by you? Or maybe you have a vacant place or are you looking for new business opportunities? We have an interesting option for you. Contact us!