Galeria

AUTORZY

Opis

Wielokondygnacyjny parking naziemny z ciągami komunikacyjnymi to bardzo wymagający obszar w kontekście działań specjalnych. Ogromna kubatura może wymagać działania kilku niezależnych zespołów w precyzyjnie określonych sektorach. Takie miejsce wymaga dokładnego zaplanowania działań i podziału ról na poszczególne zespoły, a następnie precyzyjnej ich koordynacji.

Należy przewidzieć, że przy tak wysokiej dynamice działań może dojść do nieoczekiwanego wejścia kilku zespołów w ten sam sektor działań, co może generować sytuacje niebezpieczne związane z nieprzewidzianą wymianą ognia. Należy tu szczególnie uczulić zespoły na precyzyjną identyfikację zagrożenia oraz przestrzeganie przydzielonych sektorów odpowiedzialności.

Lokacja wymagająca wysokiej dynamiki działań, przejmowania terenu i zdobycia szybkiej dominacji otoczenia.

Organize an event or become a partner

Do you see this kind of entertainment at your event? Do you think your employees had fun doing it? Are you looking for opportunities to attract more people to a fair, convention or event organized by you? Or maybe you have a vacant place or are you looking for new business opportunities? We have an interesting option for you. Contact us!