Pociąg

AUTORZY

Opis

Działania w pociągu wymagają przyjęcia specjalnej taktyki uwzględniającej specyfikę tego obiektu. Problemem jest tu stosunkowo niewielka przestrzeń przy jednoczesnej konieczności jak najszybszego dostania się z zewnątrz do środka. Wymaga to od operatorów bardzo dobrej koordynacji działań i wzajemnej asekuracji. Newralgicznym momentem będzie zawsze pokonanie przeszkód, a więc wybicie szyb w oknach, przez które operatorzy muszą dostać się do środka, a następnie bezbłędnie zlokalizować, zidentyfikować i wyeliminować cel.

Czynnikiem stwarzających dodatkowe zagrożenie jest obecność osób postronnych, które mogą być wykorzystywane jako żywe tarcze. W tego typu działaniach kluczowa jest dynamika działań i zdominowania przeciwnika.

Niezbędnym elementem jest doskonała obsługa broni dająca przewagę taktyczną nad przeciwnikiem. Dlatego w pracy operatora służb specjalnych tak ważny jest manualny trening czynności z bronią. Procedura strzelecka powinna być wyćwiczona do poziomu nawyku, wykonywana bezwzrokowo i niezawodnie. Od tego wielokrotnie zależy zdrowie i życie operatora.

W pewnych etapach treningu jednostek specjalnych nawet 80% czasu poświęca się na trening umiejętności manualnych wykonywanych „na sucho”, czyli bez oddania strzału. Chodzi o wyrobienie nawyków, które później grają kluczową kwestię w sytuacji adrenaliny, stresu i zagrożenia życia.

Organize an event or become a partner

Do you see this kind of entertainment at your event? Do you think your employees had fun doing it? Are you looking for opportunities to attract more people to a fair, convention or event organized by you? Or maybe you have a vacant place or are you looking for new business opportunities? We have an interesting option for you. Contact us!